TERMENI ȘI CONDIȚII

Ultima modificare: Octombrie 2015

SC PITECHAPPS SRL este societatea care administrează domeniul www.parkingplus.ro și subdomeniile acestuia (denumit în continuare SITE). SC PITECHAPPS SRL este societate comercială organizată în baza legii române, cu sediul în orașul Cluj-Napoca, strada Colonie Făget, nr. 35, județul Cluj, având codul de înregistrare fiscal RO29471650, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Cluj sub nr. J12/3119/2011. PARKING+PLUS reprezintă sistemul cuprinzând totalitatea serviciilor oferite de către SC PITECHAPPS SRL, care va fi denumit astfel în cele ce urmează.

GENERALITĂȚi

Termenii și Condițiile sunt valabile exclusiv pentru utilizatori, adică acele persoane fizice care utilizează serviciile noastre fără ca acest lucru să poată fi atribuit activității lor comerciale sau profesionale.

Site-ul web www.parkingplus.ro și toate subdomeniile, aplicațiile mobile și sistemul de rezervare și plată a parcării sunt operate de PARKING+PLUS.

Utilizarea oricărui serviciu sau produs PARKING+PLUS este voluntară și prin utilizarea lor sunteți de accrd cu Termenii și Condițiile din prezentul document.

PARKING+PLUS oferă utilizatorului, în conformitate cu termenii și condițiile prezentului acord, următoarele tipuri de servicii:

 • servicii de vizualizare a locurilor de parcare disponibile
 • servicii de rezervare și plată prin intermediul aplicațiilor mobile și al site-ului web, folosind cardul bancar
 • sugestii de locuri de parcare aflate în vecinătatea locației membrului
 • servicii de comunicare cu dispozitivul electronic de control al accesului
 • servicii de management al drepturilor de acces
 • servicii de comandă a dispozitivelor electronice

VIZUALIZAREA LOCURILOR DE PARCARE DISPONIBILE, ANTERIOR ÎNREGISTRATE ÎN PLATFORMĂ

PARKING+PLUS pune la dispoziția utilizatorilor posibilitatea de vizualizare a locurilor de parcare anterior înregistrate și cartografiate în platformă. Aceste informații au scop strict informativ, iar lipsa ocazională de precizie nu poate fi imputată în niciun fel administratorilor platformei, modificarea datelor din teren neputând fi actualizată decat periodic în sistem.

REZERVAREA ȘI PLATA PENTRU UN LOC DE PARCARE

Prin acceptarea acestor Termeni și Condiții, sunteți de acord să ne numiți mandatari pentru a plăti în numele dumneavoastră parcarea cu ajutorul telefonului mobil și prin intermediul SITE-ului. Valoarea unei astfel de plăți poate fi mai mare decât în cazul plăților directe, datorită comisioanelor aplicate de procesatorii de plăți, a costurilor de operare a platformei și a diferenței de schimb valutar.

OFERIREA DE SUGESTII DE LOCURI DE PARCARE

PARKING+PLUS aplică algoritmi de calcul al distanței dintre poziția curentă a telefonului mobil și locațiile parcărilor înregistrate în sistem. Acuratețea datelor furnizate depinde de performanțele telefonului mobil utilizat și de nivelul de actualizare a hărților la momentul executării unei cereri din partea membrului. În ceea ce privește numărul de locuri de parcare disponibile, informațiile sunt furnizate de către proprietarul sau operatorul parcării.

COMUNICAREA CU DISPOZITIVUL ELECTRONIC DE CONTROL AL ACCESULUI

PARKING+PLUS oferă posibilitatea de comandă a incintelor cu acces controlat prin automatizări și yale electromagnetice, folosind aplicația mobilă Smart Access Box și dispozitivul hardware conceput și utilizat în acest scop. Utilizatorii trebuie să se înregistreze în platformă și să se autentifice în aplicația mobilă pentru a putea descărca în mod automat, pe telefonul mobil inteligent, cheile lor virtuale. Doar ulterior acestei operațiuni, membrii vor putea folosi aplicația mobilă Smart Access Box fără acces la internet, pentru a comunica cu dispozitivul electronic de control al accesului și numai dacă au primit în prealabil drepturi de acces de la administratorul unui dispozitiv.

MANGEMENTUL DREPTURILOR DE ACCES

Drepturile de acces aferente fiecărui dispozitiv sunt gestionate de către un administrator. Acesta este un membru al platformei și are responsabilitate deplină asupra drepturilor de acces pe care le furnizează.

Administratorul unui dispozitiv poate furniza drepturi utilizatorilor membri sau non-membri prin specificarea adresei de e-mail a acestora. Utilizatorii non-membri pot fructifica drepturile de acces dobândite numai după înregistrarea în platformă, instalarea aplicației și autentificare.

Administratorul poate să retragă drepturile de acces ale unui utilizator în mod unilateral.

PLASAREA UNEI COMENZI PENTRU DISPOZITIVUL ELECTRONIC “SMART ACCESS BOX”

PARKING+PLUS permite utilizatorilor înregistrați să plaseze comenzi ale dispozitivelor “Smart Access Box”. Plasarea unei comenzi nu are valoare angajantă pentru PARKING+PLUS și va fi onorată în limita posibilităților.

MODIFICĂRI ALE PREZENTULUI DOCUMENT

PARKING+PLUS poate modifica prezentul document pentru a transpune cerințele legislatiei în vigoare sau reglementărilor interne fără anunțarea prealabilă a utilizatorului.

SOLICITAREA STATUTULUI DE MEMBRU PARKING+PLUS

 • a) Un solicitant se poate înregistra pentru a deveni membru PARKING+PLUS prin intermediul unui proces de înregistrare automat care este disponibil pe www.parkingplus.ro sau prin aplicațiile oficiale de mobil PARKING+PLUS și Smart Access Box disponibile pe platformele iOS și Android. Ca parte din procesul de înregistrare, PARKING+PLUS poate valida informațiile personale furnizate de solicitant. Prin transmiterea acestor informații către PARKING+PLUS, solicitantul confirmă că acestea sunt adevărate și corecte.
 • b) Dacă sunt respectate criteriile de obținere a statutului de membru, PARKING+PLUS va trimite pe adresa de e-mail specificată în formularul de înscriere, un mesaj cu rol de confirmare a contului. Doar după validarea adresei de e-mail un membru este activat în sistem.
 • c) O parte semnificativă a statutului de membru PARKING+PLUS este reprezentată de acceptarea și agrearea din partea solicitantului a tuturor modificărilor Termenilor și condițiilor care vor apărea în urma asigurării echipamentelor si serviciilor, a termenilor contractuali în ceea ce privește tarifele orare, modalitățile și comisioanele de încasare a sumelor care fac obiectul sistemului implementat și altele. În cazul în care utilizatorul nu va agrea aceste modificări, are dreptul de a renunța la statutul de membru PARKING+PLUS.
 • d) Cu excepția cazurilor în care statutul de membru este suspendat sau anulat prin decizia unilaterală a PARKING+PLUS, statutul de membru al platformei este valabil pe termen nedefinit.

SCURITATEA DATELOR PERSONALE

Ultima modificare: Octombrie 2015

INFORMAȚIILE PERSONALE

Sunteți de acord că furnizarea serviciilor sau produselor va începe imediat după îndeplinirea tuturor formalităților de înregistrare cerute.

Prin accesarea contului și utilizarea parolei personale, sunteți responsabil pentru toate acțiunile care decurg din folosirea acestora. PARKING+PLUS nu este responsabilă pentru erorile survenite în urma neglijenței utilizatorului privind securitatea și confidențialitatea contului și parolei aferente.

Vă puteți revoca apartenența la sistemul nostru în orice moment, prin e-mail la adresa contact@parkingplus.ro.

SECURITATEA DATELOR PERSONALE

Prin inscrierea in sistem, utilizatorul isi da consimtamantul in temeiul Legii nr. 677/2001 cu privire la utilizarea datelor sale personale de catre PARKING+PLUS

PARKING+PLUS va implementa și menține cele mai potrivite proceduri pentru protejarea datelor cu caracter personal în conformitate cu legile în vigoare și Politica de Confidențialitate a companiei.

Prin furnizarea numărului său de telefon și a adresei de e-mail, membrul consimte și este de acord în mod expres cu faptul că PARKING+PLUS poate plasa apeluri și mesaje text SMS către acel număr de telefon, mesaje de poștă electronică recepționate pe acea adresă de e-mail, inclusiv prin intermediul unui sistem automat de apelare telefonică și al unor apeluri ce utilizează voci și/sau mesaje artificiale și preînregistrate, în orice scop și în orice fel de legătură cu statutul de membru al PARKING+PLUS, inclusiv, dar fără a se limita la, procesele de aplicare, înregistrare, rezervare și plată. De asemenea, PARKING+PLUS poate contacta membrul în legătură cu detaliile parcării pentru care a solicitat acces sau a făcut rezervare, sau sondaje de satisfacție a clientului și/sau comunicări de marketing. Consimțământul membrului este valid în ceea ce îl privește pe membru și de asemenea pe oricine altcineva ar putea folosi numărul de telefon utilizat de membru. Membrul este de asemenea de acord să anunțe prompt PARKING+PLUS în eventualitatea schimbării numărului de telefon pentru ca PARKING+PLUS să nu încerce să apeleze un număr de telefon care nu mai aparține sau nu mai este folosit de membru. Membrul înțelege că acordarea acestui consimțământ reprezintă o condiție pentru utilizarea site-ului sau a aplicațiilor mobile și că, dacă membrul decide să nu mai primească asemenea e-mailuri, mesaje text SMS sau apeluri din partea PARKING+PLUS, există posibilitatea să nu i se mai permită folosirea ecosistemului de aplicații software și hardware. Membrul este de acord că poate revoca această clauză în scris, trimițând o scrisoare semnată la sediul PARKING+PLUS sau prin e-mail la adresa contact@parkingplus.ro.

Acest site folosește măsuri de securitate împotriva pierderii, alterării sau folosirii greșite a informațiilor care se află în controlul nostru.

COPYRIGHT

Ultima modificare: Octombrie 2015

Întregul conținut al site-ului www.parkingplus.ro – imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafică web, scripturi, programe și alte date – este proprietatea PARKING+PLUS și a furnizorilor săi și este apărat de legea pentru protecția drepturilor de autor și de legile privind proprietatea intelectuală și industrială. Folosirea fără acordul PARKING+PLUS a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legilor în vigoare.

LEGISLAȚIE APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIE

Utilizarea PARKING+PLUS, precum si orice litigiu decurgând din Termenii si Conditiile actuale sunt supuse dreptului roman. Termenii si Conditiile prevalează asupra oricăror alte norme sau convenții în legatură cu utilizarea PARKING+PLUS, cu excepția dispozițiilor legale imperative.

Toate litigiile care decurg din sau au legătură cu acești Termeni și Condiții sau prevederi ale produselor și serviciilor PARKING+PLUS se vor judeca exclusiv în instanțele de judecată din Romania de la sediul SC PITECHAPPS SRL, aceasta constituind o clauza compromisorie în ințelesul Codului Civil român.

LIMITAREA RĂSPUNDERII ȘI INTERZICEREA TERȚILOR BENEFICIARI

Acești Termeni și Condiții sunt pentru beneficiul membrului și al PARKING+PLUS. Nicio terță parte nu poate pretinde drepturi, ca beneficiar terț sau în orice altă calitate.

Sub nicio formă PARKING+PLUS nu poate fi răspunzător față de niciun membru sau oricare alt terț pentru daune directe sau indirecte (inclusiv profituri pierdute) rezultate din sau în legătură cu acești termeni și condiții.

De asemenea, PARKING+PLUS nu garantează că, aplicațiile web, aplicațiile mobile, precum și dispozitivele hardware sunt sau vor fi precise, de încredere, prompte, sigure, lipsite de erori, neîntrerupte, că defecțiunile vor fi corectate sau că se vor ridica la nivelul nevoilor, cerințelor sau așteptărilor unui membru. PARKING+PLUS nu va fi răspunzătoare pentru nicio daună care a rezultat ca urmare a folosirii sau inabilității de a folosi aplicațiile web, aplicațiile mobile și dispozitivele hardware puse la dispoziție, inclusiv daune:

 • cauzate de malware, viruși sau orice informație incorectă sau incompletă, cu excepția cazului în care asemenea daune sunt rezultatul abaterilor intenționate sau neglijenței grave ale PARKING+PLUS; și / sau
 • rezultate ca urmare a eșecului sau întârzierii de a livra comunicații electronice de către terți sau de către programe de calculator folosite pentru comunicații electronice sau ca urmare a transmiterii de viruși informatici.

PRIN PREZENTA, PARKING+PLUS ESTE EXONERATĂ DE ORICE GARANTIE DE ORICE FEL, EXPRIMATĂ SAU IMPLICITĂ, STATUTORIE SAU DE ALT FEL, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA ORICE GARANTII DE COMERCIALIZARE, TITLU, SAU NON-CONFORMITATE ÎNTR-UN SCOP ANUME.